Politika e Sigurisë & Privatësisë

Kjo politikë zbatohet për përpunimin e të dhënave personale që Bonbona ("Bonbona" ose "ne") mbledh për ju, të cilat mund të vijnë nga, për shembull, nëpërmjet faqeve tona të internetit (duke përfshirë rrjetet sociale që u përkasin palëve të treta), postës elektronike, SMS, telefon, dyqan, formularë regjistrimi, në kontakte të tjera me ne, mbikëqyrje me kamera, nga palë të treta dhe nga informacione të disponueshme publikisht.

Ne mbrojmë privatësinë tuaj personale. Kjo politikë rregullon mënyrën se si ne mbledhim, përdorim dhe mbrojmë informacionin rreth jush dhe si mund të ushtroni të drejtat tuaja. Ju lutemi na kontaktoni nëse keni pyetje ose komente në lidhje me këtë politikë të të dhënave personale.

Duke iu referuar ligjit më poshtë, nënkuptojmë Rregulloren për Mbrojtjen e të Dhënave (eng. Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, GDPR) dhe legjislacionin tjetër të zbatueshëm shqiptar për mbrojtjen e të dhënave.

Çfarë informacioni mbledhim për ju?

"Të dhënat personale" do të thotë të dhëna që ju shqetësojnë dhe mund t'ju identifikojnë.

Në këtë politikë të të dhënave personale, termat "të dhëna personale" dhe "të dhëna për ju" përdoren në mënyrë sinonime dhe të këmbyeshme.

Në përgjithësi, ju mund të përdorni faqen tonë të internetit pa na dhënë asnjë informacion tjetër përveç atij teknik. Në disa faqe, do t'ju kërkohet informacion, për shembull në lidhje me blerjet dhe çështjet e shërbimit ose nëse regjistroheni për të marrë pjesë në buletinet elektronike. Për më tepër, ne mund të përdorim informacione rreth jush që kemi marrë nga burime të tjera të ofruara nga palë të treta, p.sh. kompania e aktiviteteve të marketingut dhe shitjes.

Të dhënat personale për ju që mblidhen mund të jenë:

Informacioni personal dhe i kontaktit - të tilla si emri, adresa, adresa e postës elektronike dhe numri i telefonit, informacioni demografik (si data e lindjes, mosha, gjinia, vendndodhja gjeografike, produktet dhe hobi i preferuar) si dhe kur janë të justifikuara qartë në lidhje me qëllimin e përpunimit ose rëndësinë e një identifikimi të sigurt, duke përfshirë numrin e sigurimeve shoqërore.

Informacioni financiar - informacioni i nevojshëm për të përfunduar një porosi ose që përdorni për të bërë një blerje, të tilla si pagesa ose detajet e kartës së kreditit.

Të dhëna teknike në lidhje me pajisjen tuaj ose lidhjen e internetit - për shembull adresa IP, skedarët e skedarëve, vendndodhjen gjeografike dhe detajet e hyrjes.

Informacion në lidhje me sjelljen tuaj të përdoruesit - të tilla si modelet dhe aktivitetet tuaja të kërkimit në websajt, koha e përgjigjes së faqes suaj dhe mënyra se si i përdorni shërbimet tona.

Informacioni i gjeneruar nga përdoruesit – përmbajtje që regjistroni, dërgoni ose publikoni vetë, për shembull në lidhje me thirrjet për shërbimin ndaj klientit (të cilat mund të regjistrohen), konkurset, abonimet në gazetat dhe përmbajtjen që ndani me ne duke ngarkuar në faqen tonë të internetit ose në mediat sociale rrjeti (që ju lejoni që rrjeti të ndajë me ne), të tilla si tekste, video dhe fotografi.

Informacion nga burime të tjera – Informacioni i disponueshëm publikisht ose informacioni nga partnerët tanë që ne mbledhim, për shembull, për të mbajtur informacionin tonë të përditësuar ose për të siguruar, për shembull, pagesën.

Qëllimi dhe baza ligjore

Në mënyrë që përpunimi ynë i të dhënave tuaja personale të jetë i ligjshëm, supozohet se ekziston një bazë ligjore për këtë, d.m.th. se është e nevojshme të përmbushim një marrëveshje me ju ose një detyrim ligjor që na takon ne, ose që përpunimi të bëhet pas një balancimi të interesave ose që ju keni dhënë pëlqimin tuaj për një përpunim specifik. Më poshtë janë shembuj të qëllimeve për të cilat ne përpunojmë të dhënat tuaja personale dhe bazën ligjore mbi të cilën bëhet kjo.

Bonbona përpunon të dhënat tuaja personale për qëllime të ndryshme. Kryesisht, Bonbona përpunon të dhënat tuaja për qëllimet e mëposhtme dhe bazat e mëposhtme ligjore të deklaruara për të njëjtën gjë:

Një nga qëllimet tona kryesore për mbledhjen e të dhënave personale është përmbushja e detyrimeve tona ndaj jush si klient, të tilla si përpunimi dhe dërgimi i porosive tuaja, faturimi dhe ofrimi i shërbimit ndaj klientit dhe angazhime të tjera që lidhen me blerjen e produkteve tona. Për shembull, mund të na duhet t'u përgjigjemi pyetjeve tuaja nëpërmjet shërbimit tonë ndaj klientit në lidhje me blerjen dhe t'ju dërgojmë informacione për qëllime të sigurisë së produktit, p.sh. nëse ndonjë prej produkteve tona duhet të tërhiqet, dhe përndryshe na siguroni që kërkesat ligjore janë në përputhje me (për shembull, Ligji i Kontabilitetit).

Baza ligjore: Përmbushja e kontratës (kushtet e shitjes) ose detyrimi ligjor

Një tjetër qëllim kryesor është të jemi në gjendje t'ju ofrojmë produkte dhe shërbime të mira përmes shërbimeve të personalizuara dhe të ofrojmë shërbime më të mira me përmbajtje më të përshtatshme. Ne përdorim informacionin që mbledhim për të qenë në gjendje t'ju ofrojmë informacione për produktet që kërkoni, por edhe për të kuptuar më mirë klientët tanë. Për ta arritur këtë, ndër të tjera ne kryejmë sondazhe të klientëve. Për më tepër, ne analizojmë informacionin për kushtet demografike dhe gjeografike, interesat dhe sjelljen e klientëve tanë bazuar në informacionin që marrim nga faqja jonë e internetit ose shërbime të tjera, të ashtuquajturat. profilizimi. Analiza dhe përpunimi i klientëve dhe tregut për qëllime statistikore kryhen në nivel të përmbledhur dhe nuk kanë për qëllim identifikimin e klientëve individualë

Baza juridike: Interesi legjitim

Ne mund të përdorim informacionin rreth jush për të dërguar buletinet me postë, e-mail, SMS/MMS ose me telefon, për t'ju informuar për produkte të reja, fushata, oferta, konkurse dhe informacione të tjera në lidhje me produktet dhe aktivitetet tona që ne ofrojmë dhe që mendojmë mund të jetë me interes për ju. Prandaj, ne mund të përdorim informacionin rreth jush për marketing të drejtpërdrejtë, duke përfshirë të ashtuquajturat profilizimi, me kusht që të mos na keni udhëzuar që të mos e bëjmë këtë. Megjithatë, në masën që ju nuk keni një marrëdhënie klienti me ne ose keni pasur një në dymbëdhjetë muajt e fundit, ne do t'i përdorim të dhënat tuaja për marketing të drejtpërdrejtë elektronik vetëm nëse keni dhënë pëlqimin tuaj. Të dhënat tuaja personale mund të përdoren gjithashtu për reklamim të bazuar në interes në internet nëpërmjet nesh ose rrjeteve të reklamave dixhitale me të cilat bashkëpunojmë dhe të cilat në disa raste mund të përshtaten me interesat tuaja bazuar në informacionin që kemi mbledhur, të ashtuquajturat profilizimi.

Ju keni mundësinë në çdo kohë të kundërshtoni përdorimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë duke na kontaktuar në mënyrën e përshkruar nën titullin Kontaktoni më poshtë, ose drejtpërdrejt në postimet tona elektronike.

Baza ligjore: Interesi legjitim ose pëlqimi (përveç nëse shprehimisht ndryshe në lidhje me mbledhjen e të dhënave tuaja personale).

Interesi legjitim i Bonbonës në përpunimin e të dhënave personale të lartpërmendura është që të jetë në gjendje t'ju ofrojë një përvojë më të mirë blerjeje dhe klienti, si dhe t'ju ofrojë oferta të personalizuara dhe informacione të tjera të rëndësishme.

Informacion rreth cookies

Ne përdorim cookie, imazhe elektronike dhe teknologji të ngjashme gjurmimi në faqen tonë të internetit dhe në komunikimet tona me email. Për më shumë informacion rreth mënyrës se si i përdorim cookies dhe të ngjashme, shihni informacionin tonë të cookie-ve.

Kujt ia zbulojmë të dhënat tuaja?

Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale me kujdesin maksimal dhe të dhënat tuaja përdoren vetëm nga ne dhe palët e treta të zgjedhura.

Palët e treta që ne angazhojmë për të na ndihmuar të drejtojmë biznesin tonë (si për shembull për anketat e klientëve dhe postimet) lejohen të përdorin të dhënat tuaja personale në emrin tonë dhe për detyrat specifike që duhet të kryejnë sipas udhëzimeve tona dhe të veprojnë si përpunues të të dhënave personale për ne. Atyre u kërkohet të mbajnë të dhënat tuaja personale konfidenciale dhe të sigurta. Nëse kërkohet me ligj, ju keni të drejtë të merrni një listë të çdo përpunuesi të të dhënave personale që përpunon të dhënat tuaja personale në emrin tonë.

Për të qenë në gjendje të ofrojmë shërbime më të mira dhe për qëllime marketingu, ne gjithashtu mund t'ua përcjellim të dhënat tuaja personale palëve të treta, zakonisht si kontrollues të pavarur të të dhënave personale, në mënyrë që ata të mund të kryejnë një shërbim për ne ose ju, për shembull për përditësimet e adresave, një kompani shërbimi postar ose transporti që do të dorëzojë produkte, kompani sigurimesh, banka/kompani raportuese kredie ose në rrjetet e reklamave dixhitale me të cilat ne bashkëpunojmë.

Ne gjithashtu mund të zbulojmë të dhëna personale në raste të tjera të veçanta, p.sh. kur kemi arsye të besojmë se informacioni është i nevojshëm për të identifikuar, kontaktuar ose ndjekur penalisht dikë që mund të ketë shkelur faqen e internetit, ose që ka shkelur ose cenuar të drejtat ose pronën tonë ose të drejtat e klientëve tanë ose vizitorëve të tjerë.

Transfer of personal data to countries outside the EU/EEA requires that the country in question has an agreement with the EU/EEA, that the country is considered to have sufficient data protection legislation, or that we have reached an agreement with the relevant third party that they must apply approved by the European Commission clauses regarding the protection of personal integrity. You will find a list of approved third countries and standard clauses on the EU Commission's website and on the Data Protection Authority's website regarding the transfer of data to third countries.

Të drejtat tuaja

Në përputhje me ligjin, ju keni të drejtë të kërkoni informacion në lidhje me të dhënat personale që kemi për ju pasi të keni identifikuar veten dhe të keni shprehur qartë se çfarë informacioni dëshironi të përdorni. Një kërkesë e tillë duhet të jetë me shkrim dhe të nënshkruhet personalisht dhe të dërgohet në adresën e listuar më poshtë nën titullin Kontakti më poshtë. Ne do t'i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur dhe brenda një muaji. Në rastet kur nuk jemi në gjendje të përmbushim kërkesën tuaj, ne do t'ju njoftojmë dhe do t'ju tregojmë pse.

Nëse besoni se informacioni për ju është i pasaktë ose i paplotë, ju keni të drejtë, në një mënyrë dhe të kufizuar në atë që parashikohet me ligj, të na drejtoheni me një kërkesë për korrigjim. Ne do të korrigjojmë ose përditësojmë informacionin për ju sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ju gjithashtu keni të drejtë, siç përcaktohet me ligj, të kërkoni që të dhënat për ju të fshihen ose të kërkoni që ne të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe të revokoni çdo pëlqim. Ju gjithashtu keni të drejtë, siç përcaktohet me ligj, që të dhënat personale që na keni dhënë të transferohen (portohen).

Vini re se mund të na kërkohet të ruajmë të dhënat e nevojshme personale në lidhje me fshirjen, tërheqjen e pëlqimit ose transferimin për të përmbushur detyrimet tona sipas ligjit ose kontratës. Ne gjithashtu mund të na lejohet me ligj të mbajmë të dhëna të caktuara personale për të përmbushur nevojat tona të biznesit.

Ju keni të drejtë të kundërshtoni një përpunim të tillë të të dhënave tuaja personale që ne bëjmë bazuar në balancimin e interesave, duke përfshirë profilizimin. Më pas, pasi të keni specifikuar se cilin trajtim kundërshtoni, duhet të tregojmë se ka interesa që peshojnë më shumë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave tuaja personale për marketing të drejtpërdrejtë.

Sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja personale?

Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet që rrjedhin nga kjo politikë e të dhënave personale ose për aq kohë sa kërkohet me ligj ose marrëveshje. Të dhënat tuaja personale rrallohen ose anonimizohen kur nuk janë më të rëndësishme për qëllimet për të cilat janë mbledhur ose nuk kërkohen më me ligj ose marrëveshje.

Çfarë bëjmë ne për të mbrojtur të dhënat tuaja?

Për të parandaluar aksesin, përdorimin, ndryshimin, shkatërrimin ose zbulimin e paautorizuar, ne kemi zbatuar standarde të përshtatshme dhe të arsyeshme për të mbrojtur dhe siguruar informacionin rreth jush që përpunojmë. Masat janë marrë me qëllim të parandalimit të përpunimit të paautorizuar ose të paligjshëm të të dhënave për ju dhe humbjes ose shkatërrimit ose dëmtimit aksidental të këtyre të dhënave. Ndër të tjera, Bonbona përdor SSL (Secure Socket Layer), që do të thotë se porositë që bëni janë të koduara.

Nëse zbulohet një incident i të dhënave personale, kjo do t'i raportohet Autoritetit Shqiptar të Mbrojtjes së të Dhënave, si dhe juve në mënyrën e përcaktuar me ligj.

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Ju lutemi vini re se kjo faqe interneti mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit. Në rast se ndiqni një lidhje të tillë, kjo mund të rezultojë që ju të vizitoni uebfaqe të tjera që përmbajnë rregulla të ndryshme për mbrojtjen e privatësisë nga ato të përcaktuara në këtë politikë të privatësisë.

Ndryshimi i politikës së të dhënave personale

Kjo politikë e privatësisë mund të përditësohet nga ne. Nëse ka ndryshime materiale në këtë politikë të privatësisë, ne do t'ju njoftojmë duke vendosur një njoftim të dukshëm në faqen e internetit ose me mjete të tjera të nevojshme. Ne ju inkurajojmë të lexoni këtë politikë të të dhënave personale për t'ju mbajtur të informuar se si ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale.

Ankesat dhe dëmet

Nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja personale është trajtuar gabimisht, ju lutemi na raportoni këtë sa më shpejt të jetë e mundur. Ju gjithashtu keni mundësinë për të paraqitur një ankesë pranë Autoritetit të Mbrojtjes së të Dhënave në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave personale.

Nëse besoni se keni pësuar dëme për shkak të përpunimit tonë të të dhënave tuaja personale në kundërshtim me ligjin, mund të keni të drejtën e kompensimit. Më pas mund të kërkoni dëmshpërblim nga ne ose të bëni një padi në gjykatë.

Kontaktoni

Bonbona është kontrolluesi i të dhënave personale për përpunimin e të dhënave tuaja personale si më sipër, përveç rasteve kur shprehet ndryshe në lidhje me mbledhjen e të dhënave tuaja. Bonbona përputhet me legjislacionin shqiptar për mbrojtjen e të dhënave. Nëse keni pyetje në lidhje me politikën ose përpunimin tonë të të dhënave personale, ju lutemi na kontaktoni si më poshtë.

E-maili: kontakt@bonbona.com
Address: Rr. Kongresi Manastirit, Kompleksi ASL, Porcelan, 1001 Tiranë

Çfarë po kërkon? E kemi!