Payment

Në Bonbona, ne u ofrojmë klientëve tanë një sërë mënyrash pagese për të zgjedhur, duke u përshtatur me preferenca të ndryshme. Këto metoda përfshijnë shërbim me para në dorëzim, faturimin dhe pagesat me kartë krediti.

Shërbimi me para në dorëzim

Me "Shërbimin me para në dorëzim", ti ke fleksibilitetin për të shlyer pagesën kur të marrësh porosinë tënd. Thjesht zgjidh këtë opsion gjatë procesit të arkëtimit në ekranin e pagesës. Kur korrieri të mbërrijë me paketën tënd, ti do të bësh pagesën dhe vetëm atëherë mund të marrësh në zotërim paketën tënd.

Pagesa nëpërmjet faturës

Zgjedhja e "Pagesës nëpërmjet faturës" të lejon të bësh pagesën tënd paraprakisht, duke mbuluar si koston e produktit ashtu edhe tarifat e transportit. Pasi të përpunohet pagesa jote, ti je e/i lirë të marrësh paketën tënd kur korrieri të mbërrijë me të.

Pagesa me kartë krediti

Për lehtësi të shtuar, ne ofrojmë gjithashtu pagesa direkte me kartë krediti. Ti mund të zgjidhish të paguash shumën e plotë, duke përfshirë koston e produktit dhe tarifat e transportit, përpara. Pasi pagesa jote të përpunohet me sukses, do të kesh mundësi të marrës paketën tënd kur korrieri të arrijë me të.

Në Bonbona, ne përpiqemi të ofrojmë një shumëllojshmëri mënyrash pagese për t'iu përgjigjur preferencave të tua të ndryshme.

Çfarë po kërkon? E kemi!