Returns / Exchanges

Në Bonbona, kënaqësia jote është në qendër të gjithçkaje që bëjmë. Ndërsa ne sinqerisht shpresojmë se produktet tona do t'i tejkalojnë pritjet e tua, ne e kuptojmë se mund të ketë raste kur ato nuk arrijnë plotësisht në shenjë. Në raste të tilla, je e/i sigurt se ne jemi këtu për të të ndihmuar në çdo hap të rrugës.

Ne e kuptojmë se ndonjëherë, pavarësisht nga përpjekjet tona më të mira, një produkt mund të mos jetë saktësisht ai që pret. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë një politikë kthimi pa probleme, duke të lejuar të kthesh artikujt brenda 7 ditëve nga marrja e porosisë tënd.

Por angazhimi ynë shkon përtej vetëm kthimit. Ne gjithashtu ofrojmë ndihmë gjithëpërfshirëse për shkëmbimet. Pavarësisht nëse ke nevojë të kthesh artikuj të padëshiruar, të raportosh produkte të dëmtuara ose të adresosh ndonjë shqetësim tjetër me porosinë tënd, kjo faqe shërben si shoqëruesi jot i besueshëm për të lundruar procesin pa probleme. Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë që përvoja jote me Bonbona të mbetet po aq e këndshme sa produktet që ne ofrojmë.

How to Initiate a Return for Items

How to Initiate a Return for Items:

 • Begin by notifying us of your intention to return a product on our dedicated returns page. On this page, you'll find a user-friendly form. Please provide your name, email address, and a brief explanation of why you wish to return the product(s).
 • Our customer service team will promptly review your request and provide you with further instructions.
 • Securely package the product(s) you intend to return in a suitable shipping box. Please note that returned items must be in their original, unblemished condition and must be enclosed in their original, unopened cardboard packaging. Regrettably, we cannot issue refunds for items that do not meet these criteria. Ensure you print the return label, which should include your order number, and place it inside the package.
 • We will coordinate the return shipment with an agent from TNT Albania. If you change your mind within 1 day of receiving your order, you are responsible for the return shipping costs. However, if you inspect the product upon receipt in the presence of the courier and choose to reject the order, you will not be responsible for the shipping fee. To safeguard your return, we recommend using a trackable shipping method with insurance coverage.

Once your return reaches our warehouse, we will promptly notify you via email. We will then process the return and issue a refund within 14 days.

Refund Details:

 • If you opted for invoice payment, your refund will be credited to the same account from which you initially made the payment for your order.
 • If you made an immediate payment upon receiving your order, your refund will be processed within 1-3 days by the courier.

For any additional inquiries or assistance regarding product returns, please do not hesitate to reach out to our customer service team. We are here to provide guidance and support.

How to Initiate an Exchange for Items

How to Initiate an Exchange for Items

At Bonbona, we understand that sometimes you may need a different size or color to perfectly suit your preferences. That's why we offer a simple and convenient exchange process to ensure your complete satisfaction with your purchase. Please review the following information to learn how to initiate an exchange effortlessly.

Eligibility for Exchange:

You can exchange your item for another size or color, provided that the desired item is currently in stock at our warehouse. If the item you wish to exchange for is out of stock, we kindly ask that you consider returning the items instead.

One Free Exchange Per Order:

We're delighted to offer one (1) free exchange for each order, allowing you to make the adjustments you need to enjoy your new purchase to the fullest.

Efficient Exchange Process:

Once we receive the item you'd like to exchange at our warehouse, our dedicated team conducts a meticulous quality control check to ensure it's in its original condition. As soon as the item passes our quality standards, we swiftly process your exchange order. This ensures that you receive your desired item promptly, allowing you to relish your new selection without delay.

Stay Informed with Tracking:

To keep you informed about the status of your exchange, you'll receive an email notification containing a tracking link as soon as your exchange order has been shipped.

Exchange Terms and Conditions:

 • Timeframe: For online purchases, you have 7 days from the date your order was shipped to initiate an exchange.
 • Item Condition: The items you intend to exchange must be in their original, pristine condition and must retain all attached labels.
 • Regional Exchange: We kindly request that you process the exchange in the same region where you initially made your purchase.

Easy Exchange Process:

 • Begin your exchange process by notifying us of your intent on our dedicated exchange page. Here, you'll find a user-friendly form where you can provide your name, email address, and a brief explanation of why you wish to exchange the product(s). Additionally, please specify the desired color and size you'd like in exchange for the items you are returning.
 • Our efficient customer service team will promptly review your request and provide you with comprehensive instructions to facilitate your exchange.
 • Securely package the product(s) you plan to exchange in a suitable shipping box. Remember, exchanged items must be in their original, unaltered condition and should remain enclosed in their original, unopened cardboard packaging. Please print the exchange label, including your order number, and include it inside the package.
 • We will coordinate the exchange shipment with a representative from TNT Albania, ensuring a smooth and timely exchange process.

At Bonbona, your satisfaction is our priority, and we are committed to making the exchange process as seamless as possible. If you have any further questions or require assistance, please do not hesitate to contact our dedicated customer service team.

Register your case at Bonbona